รายละเอียดใบเสร็จประจำเดือนมีนาคม 2564  
     
     
     บริการทำธุรกรรมเงินฝากออมทรัพย์ ผ่านระบบ ATM  
       - แบบคำขอเข้าร่วม บริการทำธุรกรรมเงินฝากออมทรัพย์ ผ่านระบบ ATM - ดาวน์โหลดไฟล์  
       - ขั้นตอนการใช้บริการเงินฝากสหกรณ์ฯผ่าน ATM ธนาคารกรุงไทย - ดาวน์โหลดไฟล์  
     
 
 
     
 
 
     
     ประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
- คู่มือเข้าเช็คข้อมูลสมาชิกภาพ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.) วันที่ประกาศ 18 พฤศจิกายน 2563
- ประกาศ การงดจ่ายเงินกู้ประจำปี 2563 วันที่ประกาศ 17 พฤศจิกายน 2563
- ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 วันที่ประกาศ 16 พฤศจิกายน 2563
- ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 วันที่ประกาศ 16 พฤศจิกายน 2563
- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 วันที่ประกาศ 9 ตุลาคม 2563
- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 วันที่ประกาศ 9 ตุลาคม 2563
- ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 วันที่ประกาศ 8 ตุลาคม 2563
- ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564 วันที่ประกาศ 8 ตุลาคม 2563
- ประกาศ เรื่องการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ หน่วย อ.เมือง 1 และหน่วย อ.เมือง 2 ประจำปี 2564 วันที่ประกาศ 23 กันยายน 2563
- ประกาศ การคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2564 วันที่ประกาศ 22 กันยายน 2563
 
          จำนวนข่าวสารย้อนหลังทั้งหมด 245 หัวข้อ(ดูหัวข้อทั้งหมด คลิก)  
     
     ภาพกิจกรรม  
 
- การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
   วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563
- โครงการส่งเสริมการหารายได้ให้กับสมาชิก ประจำปี 2563
   วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
- โครงการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563
   วันที่ 31 ตุลาคม 2563
- โครงการอบรมสัมมนาสมาชิกใหม่
   วันที่ 17 ตุลาคม 2563
- การอบรมคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบฯ และเจ้าหน้าที่ เรื่องการควบคุมภายใน
   วันที่ 3 ตุลาคม 2563
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา ปี 2563
   เดือนกันยายน 2563
  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 
     
       สารประชาสัมพันธ์  
 
 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2563
ดูทั้งหมด

 
     
     
 
นายชุมพล คำปา
ประธานกรรมการ
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
 
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 1.75
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.00
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.25
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 2.50
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 5.75
 
เลขบัญชีธนาคาร
ของสหกรณ์ฯ
ธ.กรุงไทย สาขาพะเยา
    512-6-00937-0
ธ.กรุงเทพ สาขาพะเยา
    295-301909-4
ธ.ออมสิน สาขาพะเยา
    0-2002437324-1
ธ.กสิกรไทย สาขาพะเยา
    209-1-03805-9
ธ.ธนชาต สาขาพะเยา
    341-3-01777-5 ,
    341-2-19910-0
ธ.ธกส. สาขาพะเยา
    0-20051843800
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 1
จำนวนผู้เข้าชม:1698746

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com   E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com