>>> ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ท่านสามารถชมข่าวสารและอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด

 

 

 

 

 

 แผนที่สหกรณ์

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์

 

ข่าวความเคลื่อนไหว สอ.ครูพะเยา (ดูหัวข้อข่าวย้อนหลังทั้งหมด คลิก)

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ

วันที่ประกาศ
24 พฤศจิกายน 2558  


ประกาศรายชื่อผูได้รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

วันที่ประกาศ
24 พฤศจิกายน 2558  


ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ ประจำปี 2559

วันที่ประกาศ
24 พฤศจิกายน 2558  


  จำนวนข่าวสารย้อนหลังทั้งหมด 107 หัวข้อ(ดูหัวข้อทั้งหมด คลิก)


 

แผนงานและโครงการปี 2558

1.การจัดอบรมและศึกษาดูงานของผู้แทนสมาชิก

2.สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสมาชิก

3.เช็คของขวัญวันเกิดสมาชิก

4. หุ้นของขวัญวันออมแห่งชาติ

5.สนับสนุนทุนดำเนินการสหพันธ์ครูจังหวัดพะเยา

6.สนับสนุนทุนดำเนินการสมาคมหรือชมรมข้าราชการครูบำนาญ

7.ค่าตอบแทนสมาชิกที่มาใช้สิทธ์สรรหาประธานกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการคนละ 500 บาท

8.งานมุทิตาจิต

9.โครงการสหกรณ์เคลื่อนที่

10.โครงการสวัสดิการสมาชิกครองโสด

11.โครงการสวัสดิการสมาชิกสมรสแล้วแต่ไม่มีบุตรหรือบุตรเสียชีวิตก่อนได้รับสวัสดิการทุนการศึกษา

12.โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ต้นแบบ

13.โครงการสวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วย

14.โครงการสวัสดิการสมาชิกพิการ

15. โครงการออมทรัพย์นักเรียน


แผนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น


ประธานกรรมการ
Google 

แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไชต์สหกรณ์

แจ้ง Link เสีย
ชื่อลิงค์
     
ให้คะแนนเวปไชต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้ออนไลน์ : 1
จำนวนผู้เข้าชม:799193

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด PHAYAO TEACHER SAVING COOPERATIVE LIMITED เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185 โทรสาร 054-481501 WWW.PHAYAOTCL.COM
Programming & Design & Webmaster Saringkan  khaisuwon
email : phayaotcl@hotmail.co.th