>>> ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ท่านสามารถชมข่าวสารและอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด


 

 

 
 
     
     
 

ประกาศ เรื่อง เงินฝากออมทรัพย์ทวีคูณ 2559

วันที่ประกาศ
30 มิถุนายน 2559  


ประกาศ ขอเลื่อนกำหนดการโครงการสหกรณ์เคลื่อนที่ ประจำปี 2559

วันที่ประกาศ
8 มิถุนายน 2559  


การขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทสามัญ 2559

วันที่ประกาศ
26 พฤษภาคม 2559  


จำนวนข่าวสารย้อนหลังทั้งหมด 114 หัวข้อ(ดูหัวข้อทั้งหมด คลิก)
 
     
     
     
 
 
กิจกรรมสหกรณ์เคลื่อนที่ ประจำปี 2559
กลุ่มจุน ปง และเชียงม่วน
วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559
 
ดูภาพกิจกรรม


 
กิจกรรมสหกรณ์เคลื่อนที่ ประจำปี 2559
กลุ่มเชียงคำ 1, 2 และภูซาง
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2559
 
ดูภาพกิจกรรม


 
โครงการศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2559
 


 
รดน้ำดำหัวประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2559
 
ดูภาพกิจกรรม
 
 
     
     
     
 
1.การจัดอบรมและศึกษาดูงานของผู้แทนสมาชิก

2.สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสมาชิก

3.เช็คของขวัญวันเกิดสมาชิก

4. หุ้นของขวัญวันออมแห่งชาติ

5.สนับสนุนทุนดำเนินการสหพันธ์ครูจังหวัดพะเยา

6.สนับสนุนทุนดำเนินการสมาคมหรือชมรมข้าราชการครูบำนาญ

7.ค่าตอบแทนสมาชิกที่มาใช้สิทธ์สรรหาประธานกรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการคนละ 500 บาท

8.งานมุทิตาจิต

9.โครงการสหกรณ์เคลื่อนที่

10.โครงการสวัสดิการสมาชิกครองโสด

11.โครงการสวัสดิการสมาชิกสมรสแล้วแต่ไม่มีบุตรหรือบุตรเสียชีวิตก่อนได้รับสวัสดิการทุนการศึกษา

12.โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ต้นแบบ

13.โครงการสวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วย

14.โครงการสวัสดิการสมาชิกพิการ

15. โครงการออมทรัพย์นักเรียน

 
     
     
     
 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 
     
     
     
   
     
นายจักรแก้ว  ทะปน ประธานกรรมการ
 
Google
 


จำนวนผู้ออนไลน์ : 6
จำนวนผู้เข้าชม:885236

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th