รายละเอียดใบเสร็จประจำเดือนกรกฎาคม 2563  
     
     
     บริการทำธุรกรรมเงินฝากออมทรัพย์ ผ่านระบบ ATM  
       - แบบคำขอเข้าร่วม บริการทำธุรกรรมเงินฝากออมทรัพย์ ผ่านระบบ ATM - ดาวน์โหลดไฟล์  
       - ขั้นตอนการใช้บริการเงินฝากสหกรณ์ฯผ่าน ATM ธนาคารกรุงไทย - ดาวน์โหลดไฟล์  
     
     ประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
- รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.) วันที่ประกาศ 29 กรกฎาคม 2563
- ประกาศ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วันที่ประกาศ 25 มิถุนายน 2563
- ประกาศ เรื่องเงินฝากออมทรัพย์ทวีคูณ ประจำปี 2563 วันที่ประกาศ 24 มิถุนายน 2563
- ประกาศ สส.ชสอ. เปิดรับสมัครสมาชิก วันที่ประกาศ 22 มิถุนายน 2563
- ประกาศ สสอค. เปิดรับสมัครสมาชิก วันที่ประกาศ 22 มิถุนายน 2563
- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว วันที่ประกาศ 5 มิถุนายน 2563
- ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 2 วันที่ประกาศ 14 พฤษภาคม 2563
- ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วันที่ประกาศ 14 เมษายน. 2563
- ประกาศ ยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินประจำเดือน พ.ศ.2563 วันที่ประกาศ 14 เมษายน. 2563
- ประกาศว่าด้วยโครงการลดสะสมทุนเรือนหุ้น พ.ศ.2563 วันที่ประกาศ 3 เมษายน. 2563
 
          จำนวนข่าวสารย้อนหลังทั้งหมด 231 หัวข้อ(ดูหัวข้อทั้งหมด คลิก)  
     
     ภาพกิจกรรม  
 
- การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562
   วันอาทิตย์ ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2562
- การประชุมสัมมนาการควบคุมภายใน
   วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562
- โครงการส่งเสริมการหารายได้ให้กับสมาชิก ประจำปี 2562
   วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562
- โครงการอบรมสัมมนาสมาชิกใหม่ ประจำปี 2562
   วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562
- โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา ประจำปี 2562
   
  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 
     
       สารประชาสัมพันธ์  
 
 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2563
ดูทั้งหมด

 
     
     
 
นายชุมพล คำปา
ประธานกรรมการ
 
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 1.75
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.00
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.25
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 2.50
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 5.75
 
เลขบัญชีธนาคาร
ของสหกรณ์ฯ
ธ.กรุงไทย สาขาพะเยา
    512-6-00937-0
ธ.กรุงเทพ สาขาพะเยา
    295-3-0190904
ธ.ออมสิน สาขาพะเยา
    0-2002437324-1
ธ.กสิกรไทย สาขาพะเยา
    209-1-0385-9
ธ.ธนชาต สาขาพะเยา
    341-3-01777-5 ,
    341-2-19910-0
ธ.ธกส. สาขาพะเยา
    072-5-00280-0
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 3
จำนวนผู้เข้าชม:1418826

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com   E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com