รายละเอียดใบเสร็จประจำเดือนกันยายน 2564  
     
     
     บริการทำธุรกรรมเงินฝากออมทรัพย์ ผ่านระบบ ATM  
       - แบบคำขอเข้าร่วม บริการทำธุรกรรมเงินฝากออมทรัพย์ ผ่านระบบ ATM - ดาวน์โหลดไฟล์  
       - ขั้นตอนการใช้บริการเงินฝากสหกรณ์ฯผ่าน ATM ธนาคารกรุงไทย - ดาวน์โหลดไฟล์  
     
  เอกสารประกอบการอบรมพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์ฯ  
        - ขั้นตอนการปลูกทุเรียน  
        - คู่มือการปลูกทุเรียน  
     
  เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทำให้ธนาคารเลื่อนเวลาปิดทำการเร็วขึ้น ส่งผลให้สหกรณ์ต้องปิดงบเงินสดเร็วขึ้นด้วย เพื่อนำเงินสดไปฝากธนาคารก่อนปิดทำการ สหกรณ์จึงขอปิดทำการฝากถอนเงินสดในเวลา 14.00 น. จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้  
     
   
     
   
     
 
 
     
 
 
     
     ประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
- ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 วันที่ประกาศ 14 ตุลาคม 2564
- ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565 วันที่ประกาศ 14 ตุลาคม 2564
- ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565 วันที่ประกาศ 14 ตุลาคม 2564
- ประกาศ เรื่องการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 วันที่ประกาศ 29 กันยายน 2564
- ประกาศ เรื่องการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565 วันที่ประกาศ 29 กันยายน 2564
- ประกาศ เรื่องการสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565 วันที่ประกาศ 29 กันยายน 2564
- ประกาศ เรื่องเงินฝากออมทรัพย์ทวีคูณ ประจำปี 2564 วันที่ประกาศ 17 สิงหาคม 2564
- ชะลอการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ(สฌอน.) กรณีพิเศษ วันที่ประกาศ 1 กรกฎาคม 2564
- ประกาศ ระเบียบว่าด้วยโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2564 วันที่ประกาศ 21 เมษายน. 2564
- คู่มือเข้าเช็คข้อมูลสมาชิกภาพ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.) วันที่ประกาศ 18 พฤศจิกายน 2563
 
          จำนวนข่าวสารย้อนหลังทั้งหมด 254 หัวข้อ(ดูหัวข้อทั้งหมด คลิก)  
     
     ภาพกิจกรรม  
 
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธรณสุขพะเยา จำกัด
   วันที่ 22 กรกฎาคม 2564
- การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ สำนักงานสหกรณ์ฯ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด19
   วันที่ 15 เมษายน 2564
- การประชุมใหญ่สามัญสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ประจำปี 2563
   วันที่ 11 เมษายน 2564
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด
   วันที่ 9 เมษายน 2564
- การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
   วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563
- โครงการส่งเสริมการหารายได้ให้กับสมาชิก ประจำปี 2563
   วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563
  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 
     
       สารประชาสัมพันธ์  
 
 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2564
ดูทั้งหมด

 
     
     
 
นายชุมพล คำปา
ประธานกรรมการ
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
 
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 1.75
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.00
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.25
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 2.50
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 5.75
 
เลขบัญชีธนาคาร
ของสหกรณ์ฯ
ธ.กรุงไทย สาขาพะเยา
    512-6-00937-0
ธ.กรุงเทพ สาขาพะเยา
    295-301909-4
ธ.ออมสิน สาขาพะเยา
    0-2002437324-1
ธ.กสิกรไทย สาขาพะเยา
    209-1-03805-9
ธ.ธกส. สาขาพะเยา
    0-20051843800
***สมาชิกที่โอนเงินเข้ามา
เพื่อชำระเงินกู้เพิ่มเติมหรือ
เข้าฝากออมทรัพย์
ให้สมาชิกแจ้งรายการโอน
โทรศัพท์เบอร์ 054-431994
หรือส่งหลักฐานการโอน
พร้อมรายละเอียดการโอน
มายังLine สหกรณ์
ID Line : @pyocoop
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 1
จำนวนผู้เข้าชม:1886357

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com   E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com