>>> ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ท่านสามารถชมข่าวสารและอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด


 

 

 
 
     
     
 

ประกาศ โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ต้นแบบในสถานศึกษา

วันที่ประกาศ
4 กรกฎาคม 2559  


ประกาศ เรื่อง เงินฝากออมทรัพย์ทวีคูณ 2559

วันที่ประกาศ
30 มิถุนายน 2559  


ประกาศ ขอเลื่อนกำหนดการโครงการสหกรณ์เคลื่อนที่ ประจำปี 2559

วันที่ประกาศ
8 มิถุนายน 2559  


จำนวนข่าวสารย้อนหลังทั้งหมด 115 หัวข้อ(ดูหัวข้อทั้งหมด คลิก)
 
     
     
     
 
 
กิจกรรมสหกรณ์เคลื่อนที่ ประจำปี 2559
หน่วยเมือง 1,2,3,4 ดอกคำใต้ 1,2 ภูกามยาว และแม่ใจ
วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 9-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
 
ดูภาพกิจกรรม


 
กิจกรรมสหกรณ์เคลื่อนที่ ประจำปี 2559
กลุ่มจุน ปง และเชียงม่วน
วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559
 
ดูภาพกิจกรรม


 
กิจกรรมสหกรณ์เคลื่อนที่ ประจำปี 2559
กลุ่มเชียงคำ 1, 2 และภูซาง
วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2559
 
ดูภาพกิจกรรม


 
โครงการศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำกัด
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2559
 


 
รดน้ำดำหัวประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ.2559
 
ดูภาพกิจกรรม
 
 
     
     
     
 
1.  สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาสมาชิก
2.  ของขวัญวันเกิดสมาชิกสูงวัย
3.  หุ้นของขวัญวันออมแห่งชาติ
4.  สนับสนุนทุนดำเนินการสหพันธ์ครูจังหวัดพะเยา
5.  สนับสนุนทุนดำเนินการสมาคมหรือชมรมข้าราชการครูบำนาญจังหวัดพะเยา
6.  ค่าตอบแทนสมาชิกในการสรรหาประธาน กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
     คนละ 1,000 บาท

7.  โครงการพัฒนาสังคมและชุมชน
8.  พัฒนาสมาชิกหลังเกษียณอายุราชการ
9.  โครงการสวัสดิการสมาชิกครองโสด
10. โครงการสวัสดิการสมาชิกสมรสแล้ว แต่ไม่มีบุตร หรือบุตรเสียชีวิต
     ก่อนได้รับทุนการศึกษา

11. โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ต้นแบบ
12. โครงการพัฒนาเว็บเซิร์ฟเวอร์
13. โครงการสวัสดิการสมาชิกเจ็บป่วย
14. โครงการสวัสดิการสมาชิกพิการ
15. โครงการออมทรัพย์ความดี
16. โครงการสวัสดิการสงเคราะห์ศพสมาชิก
17. โครงการสวัสดิการบำเหน็จแก่สมาชิก
18. โครงการพัฒนาลานจอดรถ
19. โครงการสหกรณ์เคลื่อนที่
20. โครงการสนันสนุนกิจกรรมวันครู
21. โครงการของที่ระลึกสมาชิก
 
     
     
     
 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 
     
     
     
   
     
นายจักรแก้ว  ทะปน ประธานกรรมการ
 
 
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 100,000 บาท 2.50
   100,000-1,000,000 บาท 2.75
   1,000,000 บาท ขึ้นไป 3.00
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.25
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.25
 
 


จำนวนผู้ออนไลน์ : 2
จำนวนผู้เข้าชม:906234

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th