ยื่นคำร้องขอรับเงินปันผล เฉลี่ยคืนและสมนาคุณ ปี 2562
เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ฯ
     ประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์  
 
- ประกาศ เรื่องการงดจ่ายเงินกู้ วันที่ประกาศ 13 พฤศจิกายน 2562
- คำร้องขอรับเงินปันผล เฉลี่ยคืนและเงินสมนาคุณ 2562 วันที่ประกาศ 30 ตุลาคม 2562
- รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.) วันที่ประกาศ 30 ตุลาคม 2562
- แบบฟอร์มรายชื่อผู้สมัครประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม พ.ศ.2563 วันที่ประกาศ 30 ตุลาคม 2562
- ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาประธาน,กรรมการ,ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 วันที่ประกาศ 8 ตุลาคม 2562
- ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาประธาน,กรรมการ,ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 วันที่ประกาศ 8 ตุลาคม 2562
- ประกาศ เรื่องการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563 วันที่ประกาศ 20 กันยายน 2562
- ประกาศ เรื่องการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 วันที่ประกาศ 20 กันยายน 2562
- ประกาศ เรื่องการสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 วันที่ประกาศ 20 กันยายน 2562
- ประชาสัมพันธ์ แอพพลิเคชั่นบริการข้อมูลสมาชิกบนโทรศัพท์มือถือ วันที่ประกาศ 4 กันยายน 2562
 
          จำนวนข่าวสารย้อนหลังทั้งหมด 211 หัวข้อ(ดูหัวข้อทั้งหมด คลิก)  
     
     ภาพกิจกรรม  
 
- รับการประเมินโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล
   วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2562
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด
   วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โครงการสหกรณ์สีขาวด้วยหลักธรรมาภิบาล สหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด
   วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2562
- โครงการพัฒนาสมาชิก
   วันจันทร์ ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562
- ศึกษาดูงานผู้แทนสมาชิก
   วันที่ 10-13 พฤษภาคม พ.ศ.2562
  ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
 
     
       สารประชาสัมพันธ์  
 
 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2562
ดูทั้งหมด

 
     
     
 
นายจักรแก้ว  ทะปน
ประธานกรรมการ
 
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 2.25
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.50
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.75
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 3.00
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 6.00
 
เลขบัญชีธนาคาร
ของสหกรณ์ฯ
ธ.กรุงไทย สาขาพะเยา
    512-6-00937-0
ธ.กรุงเทพ สาขาพะเยา
    295-3-0190904
ธ.ออมสิน สาขาพะเยา
    0-2002437324-1
ธ.กสิกรไทย สาขาพะเยา
    209-1-0385-9
ธ.ธนชาต สาขาพะเยา
    341-3-01777-5 ,
    341-2-19910-0
ธ.ธกส. สาขาพะเยา
    072-5-00280-0
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 2
จำนวนผู้เข้าชม:1319765

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com   E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com