รายละเอียดข่าวสาร


 
วันที่ประกาศข่าว 2023-05-18
  หัวข้อที่ : 00527
     
  เรื่อง : ระเบียบ ว่าด้วยโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2566
     
  รายละเอียดข่าวสาร :
    ระเบียบ ว่าด้วยโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2566
    โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
 
     
 
     
 
     
 
     
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th