รายละเอียดข่าวสาร


 
วันที่ประกาศข่าว 9 ตุลาคม 2563
  หัวข้อที่ : 00424
     
  เรื่อง : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564
     
  รายละเอียดข่าวสาร :
    ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด เรื่อง
รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา
จำกัด ประจำปี 2564 ลงวันที่ 17 กันยายน 2563 นั้น บัดนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับการสรรหา
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลงสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564
ดังรายนามต่อไปนี้
   
 
 
     
 
     
 
     
 
     
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th