รายละเอียดข่าวสาร


 
วันที่ประกาศข่าว 14 เมษายน. 2563
  หัวข้อที่ : 00407
     
  เรื่อง : ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
     
  รายละเอียดข่าวสาร :
    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43
คราวประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563
มีมติให้รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน จำนวน
1 อัตรา รายละเอียดดังแนบ
    โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
 
     
 
     
 
     
 
     
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th