รายละเอียดข่าวสาร


 
วันที่ประกาศข่าว 31 มีนาคม 2563
  หัวข้อที่ : 00404
     
  เรื่อง : ประกาศว่าด้วยโครงการพักชำระหนี้ พ.ศ.2563
     
  รายละเอียดข่าวสาร :
    จากสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19 คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43
ประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563
ได้มีมติกำหนดโครงการพักชำระหนี้ พ.ศ.2563
เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดกับสมาชิก ดังแนบ
    โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
 
     
 
     
 
     
 
     
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th