รายละเอียดข่าวสาร


 
วันที่ประกาศข่าว 13 พฤศจิกายน 2562
  หัวข้อที่ : 00389
     
  เรื่อง : ประกาศ เรื่องการงดจ่ายเงินกู้
     
  รายละเอียดข่าวสาร :
    ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา
จำกัด ชุดที่ 42 ครั้งที่ 16/2562 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
เห็นชอบให้งดจ่ายเงินกู้ทุกประเภท
เพื่อเตรียมปิดงบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2562
    โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
 
     
 
     
 
     
 
     
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th