รายละเอียดข่าวสาร


 
วันที่ประกาศข่าว 25 มีนาคม 2562
  หัวข้อที่ : 00363
     
  เรื่อง : ประกาศ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2562
     
  รายละเอียดข่าวสาร :
    ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562
ซึี่งได้ทำการสอบคัดเลือกในวันที่ 23 มีนาคม 2562 นั้น
บัดนี้การสอบคัดเลือกได้ดำเนินกเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวดังประกาศแนบ
    โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
 
     
 
     
 
     
 
     
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th