รายละเอียดข่าวสาร


 
วันที่ประกาศข่าว 20 มีนาคม 2562
  หัวข้อที่ : 00362
     
  เรื่อง : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2562
     
  รายละเอียดข่าวสาร :
    ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา
ซึ่งรับสมัครระหว่างวันที่ 5-19 มีนาคม 2562
ได้รับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามระยะเวลาดังกล่าวนั้น
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว
ดังประกาศแนบ
    โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
 
     
 
     
 
     
 
     
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th