รายละเอียดข่าวสาร


 
วันที่ประกาศข่าว 12 ตุลาคม 2561
  หัวข้อที่ : 00351
     
  เรื่อง : คำร้องขอรับเงินปันผล เฉลี่ยคืนและเงินสมนาคุณ 2561
     
  รายละเอียดข่าวสาร :
    หมายเหตุ
1.สมาชิกที่มีความประสงค์ขอรับเงินสดผ่านหน่วยไม่ต้องยื่นคำร้องขอ
2.กรุณาส่งคืนสหกรณ์ฯ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
    โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
 
     
 
     
 
     
 
     
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th