รายละเอียดข่าวสาร


 
วันที่ประกาศข่าว 6 สิงหาคม 2561
  หัวข้อที่ : 00345
     
  เรื่อง : ประกาศ รับสมัครคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา ประจำปี 2561
     
  รายละเอียดข่าวสาร :
    ตามที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560
และคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ชุดที่ 41
มีมติให้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา ประจำปี 2561
จึงได้ประกาศโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา
โดยมีรายละเอียดดังนี้
    โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
 
     
 
     
 
     
 
     
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th