รายละเอียดข่าวสาร


 
วันที่ประกาศข่าว 0000-00-00
  หัวข้อที่ : 00302
     
  เรื่อง : ประกาศ การปรับโครงสร้างหนี้สมาชิกสหกรณ์ฯ ที่จะเกษียณอายุราชการ ปี 2560
     
  รายละเอียดข่าวสาร :
    เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พะเยา จำกัด ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2560 หากท่านใดมีความประสงค์ปรับโครงสร้างหนี้ ท่านสามารถเข้ามาติดต่อสหกรณ์ฯ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
   
 
 
     
 
     
 
     
 
     
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th