รายละเอียดข่าวสาร


 
วันที่ประกาศข่าว 0000-00-00
  หัวข้อที่ : 00301
     
  เรื่อง : ประกาศ เรื่องเงินฝากออมทรัพย์ทวีคูณ ประจำปี 2560/1
     
  รายละเอียดข่าวสาร :
    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก ตามแผนพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด พ.ศ.2560 โดยจัดให้มีการรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ทวีคูณ รุ่นที่ 1 ประจำปี 2560 รายละเอียดดังเอกสารประกอบ
    โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
 
     
 
     
 
     
 
     
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th