รายละเอียดข่าวสาร


 
วันที่ประกาศข่าว 0000-00-00
  หัวข้อที่ : 00300
     
  เรื่อง : ประกาศ เรื่องรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
     
  รายละเอียดข่าวสาร :
    ด้วยคณะกรรมการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ มีมติเรื่องการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอ.) ในการประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 เดือนเมษายน พ.ศ.2560 ดูรายละเอียดพร้อมใบสมัครที่เอกสารประกอบ
    โหลดเอกสารประกอบ คลิก
 
 
     
 
     
 
     
 
     
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th