รายละเอียดข่าวสาร


 
วันที่ประกาศข่าว 0000-00-00
  หัวข้อที่ : 00296
     
  เรื่อง : ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
     
  รายละเอียดข่าวสาร :
    ขอเรียนเชิญผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 เวลา 08.00 น. ณ หอประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด
   
 
 
     
 
     
 
     
 
     
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th