>>> ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ท่านสามารถชมข่าวสารและอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด


 

 

 
 


 

สมัครสมาชิกใหม่

เลขทะเบียนสมาชิก :  
*ถ้ายังไม่ได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์
ให้ตั้ง Username เอง
รหัสผ่าน : * กรุณาใส่รหัสผ่าน 4-16 ตัว
ยืนยันรหัสผ่าน : *
ชื่อ : คำนำหน้าชื่อ
 *
สกุล : *
เลขบัตรประจำตัวประชาชน :
เพศ : ชาย หญิง
โรงเรียน / สังกัด:
ที่อยู่ติดต่อ :
เบอร์มือถือที่สามารถรับข่าวสารทาง SMS ได้ *
โทรศัพท์บ้าน :
อีเมล์ :
 

  * หมายเหตุ
* หากต้องการดูยอดหุ้นยอดหนี้ หรือว่ายอดเงินฝากทางเว็บไชต์ให้มาทำเรื่องที่ สอ.ครูพะเยา
*เลขทะเบียนสมาชิกสามารถใช้ตัวหนังสือหรือว่าตัวเลขก็ได้สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์
      หากท่านมีข้อสงสัยจากการให้บริการ กรุณาติดต่อ โทร.054-431994 ต่อ 23

 

นายจักรแก้ว  ทะปน ประธานกรรมการ
 
Google
 


จำนวนผู้ออนไลน์ : 3
จำนวนผู้เข้าชม:1922569

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com    E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th