>>> ยินดีต้อนรับทุกท่าน สู่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ท่านสามารถชมข่าวสารและอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด

 

 

 

 

 

 แผนที่สหกรณ์

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารประชาสัมพันธ์ปี 2556

ประจำเดือน

มกราคม - กุมภาพันธ์

 

มีนาคม - เมษายน

 
 

พฤษภาคม - มิถุนายน

 
 

กรกฏาคม - สิงหาคม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Google 

แสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไชต์สหกรณ์

แจ้ง Link เสีย
ชื่อลิงค์
     
ให้คะแนนเวปไชต์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
 
จำนวนผู้ออนไลน์ : 1
จำนวนผู้เข้าชม:883611

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด PHAYAO TEACHER SAVING COOPERATIVE LIMITED เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185 โทรสาร 054-481501 WWW.PHAYAOTCL.COM
Programming & Design & Webmaster Saringkan  khaisuwon
email : phayaotcl@hotmail.co.th