สารประชาสัมพันธ์
 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2563
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2563
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2562
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2562
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2562
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2562
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2561
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2561
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2561
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2561
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2560
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2560
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2560
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2560
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน พฤษจิกายน - ธันวาคม 2559
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2559
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2559
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2559
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน มีนาคม - เมษายน 2559
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559
 

 
สารประชาสัมพันธ์
ประจำเดือน พฤษจิกายน - ธันวาคม 2558
 

 
นายชุมพล คำปา
ประธานกรรมการ
 
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 1.75
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.00
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.25
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 2.50
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 5.75
 
เลขบัญชีธนาคาร
ของสหกรณ์ฯ
ธ.กรุงไทย สาขาพะเยา
    512-6-00937-0
ธ.กรุงเทพ สาขาพะเยา
    295-3-0190904
ธ.ออมสิน สาขาพะเยา
    0-2002437324-1
ธ.กสิกรไทย สาขาพะเยา
    209-1-0385-9
ธ.ธนชาต สาขาพะเยา
    341-3-01777-5 ,
    341-2-19910-0
ธ.ธกส. สาขาพะเยา
    072-5-00280-0
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 2
จำนวนผู้เข้าชม:1397570

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com   E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com