ประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  วันที่ประกาศข่าว 31 กรกฎาคม 2561
   
หัวข้อที่: 344
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องเงินฝากออมทรัพย์ทวีคูณ ประจำปี 2561 (รุ่นที่ 2)
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 16 กรกฎาคม 2561
   
หัวข้อที่: 343
หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ โครงการ ประกวดคัดเลือกโรงเรียนที่มีผลการจัดกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนดีเด่น 2561
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 31 พฤษภาคม 2561
   
หัวข้อที่: 342
หัวข้อ : ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทสามัญ พ.ศ.2561
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 25 เมษายน. 2561
   
หัวข้อที่: 340
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องเงินฝากออมทรัพย์ทวีคูณ ประจำปี 2561
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 9 เมษายน. 2561
   
หัวข้อที่: 339
หัวข้อ : คำสั่ง เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการมอบอำนาจ ประจำปี 2561
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 12 มีนาคม 2561
   
หัวข้อที่: 338
หัวข้อ : สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอ.) เชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 2 กุมภาพันธ์ 2561
   
หัวข้อที่: 337
หัวข้อ : ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อตู้เอกสาร
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 1 กุมภาพันธ์ 2561
   
หัวข้อที่: 336
หัวข้อ : การเข้าร่วมโครงการของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้้นฐาน
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 21 พฤศจิกายน 2560
   
หัวข้อที่: 335
หัวข้อ : ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนิการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 15 พฤศจิกายน 2560
   
หัวข้อที่: 334
หัวข้อ : ประกาศ ชี้แจงการดำเนินการสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 6 พฤศจิกายน 2560
   
หัวข้อที่: 333
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องการงดจ่ายเงินกู้
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 30 ตุลาคม 2560
   
หัวข้อที่: 332
หัวข้อ : ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2560
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 25 ตุลาคม 2560
   
หัวข้อที่: 331
หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2560
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 12 ตุลาคม 2560
   
หัวข้อที่: 330
หัวข้อ : ประกาศ ผลการประเมินการดำเนินงานโครงการสนับสนุนกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา ประจำปี 2560
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 12 ตุลาคม 2560
   
หัวข้อที่: 329
หัวข้อ : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561
รายละเอียดข่าวสาร :
 จำนวนข่าวสารทั้งหมด 254 หัวข้อ รวม : 17 หน้า :                [1][2][3][4][5] 6 [7][8][9][10][11][12][13][14][15][16]  


 
นายชุมพล คำปา
ประธานกรรมการ
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
 
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 1.75
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.00
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.25
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 2.50
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 5.75
 
เลขบัญชีธนาคาร
ของสหกรณ์ฯ
ธ.กรุงไทย สาขาพะเยา
    512-6-00937-0
ธ.กรุงเทพ สาขาพะเยา
    295-301909-4
ธ.ออมสิน สาขาพะเยา
    0-2002437324-1
ธ.กสิกรไทย สาขาพะเยา
    209-1-03805-9
ธ.ธกส. สาขาพะเยา
    0-20051843800
***สมาชิกที่โอนเงินเข้ามา
เพื่อชำระเงินกู้เพิ่มเติมหรือ
เข้าฝากออมทรัพย์
ให้สมาชิกแจ้งรายการโอน
โทรศัพท์เบอร์ 054-431994
หรือส่งหลักฐานการโอน
พร้อมรายละเอียดการโอน
มายังLine สหกรณ์
ID Line : @pyocoop
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 3
จำนวนผู้เข้าชม:1922603

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com   E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com