ประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  วันที่ประกาศข่าว 25 มีนาคม 2562
   
หัวข้อที่: 363
หัวข้อ : ประกาศ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2562
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 20 มีนาคม 2562
   
หัวข้อที่: 362
หัวข้อ : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2562
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 5 มีนาคม 2562
   
หัวข้อที่: 360
หัวข้อ : ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2562
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 15 กุมภาพันธ์ 2562
   
หัวข้อที่: 359
หัวข้อ : การเข้าร่วมโครงการของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้้นฐาน
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 19 พฤศจิกายน 2561
   
หัวข้อที่: 355
หัวข้อ : ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 1 พฤศจิกายน 2561
   
หัวข้อที่: 354
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องการคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2562
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 1 พฤศจิกายน 2561
   
หัวข้อที่: 353
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องการงดจ่ายเงินกู้
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 31 ตุลาคม 2561
   
หัวข้อที่: 352
หัวข้อ : แบบฟอร์มรายชื่อผู้สมัครประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่ม พ.ศ.2561-2562
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 12 ตุลาคม 2561
   
หัวข้อที่: 351
หัวข้อ : คำร้องขอรับเงินปันผล เฉลี่ยคืนและเงินสมนาคุณ 2561
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 9 ตุลาคม 2561
   
หัวข้อที่: 350
หัวข้อ : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 9 ตุลาคม 2561
   
หัวข้อที่: 349
หัวข้อ : ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 28 กันยายน 2561
   
หัวข้อที่: 348
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 28 กันยายน 2561
   
หัวข้อที่: 347
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2562
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 8 สิงหาคม 2561
   
หัวข้อที่: 346
หัวข้อ : แบบประเมินการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา ประจำปี 2561
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 6 สิงหาคม 2561
   
หัวข้อที่: 345
หัวข้อ : ประกาศ รับสมัครคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา ประจำปี 2561
รายละเอียดข่าวสาร :
 จำนวนข่าวสารทั้งหมด 254 หัวข้อ รวม : 17 หน้า :                [1][2][3][4] 5 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16]  


 
นายชุมพล คำปา
ประธานกรรมการ
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
 
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 1.75
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.00
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.25
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 2.50
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 5.75
 
เลขบัญชีธนาคาร
ของสหกรณ์ฯ
ธ.กรุงไทย สาขาพะเยา
    512-6-00937-0
ธ.กรุงเทพ สาขาพะเยา
    295-301909-4
ธ.ออมสิน สาขาพะเยา
    0-2002437324-1
ธ.กสิกรไทย สาขาพะเยา
    209-1-03805-9
ธ.ธกส. สาขาพะเยา
    0-20051843800
***สมาชิกที่โอนเงินเข้ามา
เพื่อชำระเงินกู้เพิ่มเติมหรือ
เข้าฝากออมทรัพย์
ให้สมาชิกแจ้งรายการโอน
โทรศัพท์เบอร์ 054-431994
หรือส่งหลักฐานการโอน
พร้อมรายละเอียดการโอน
มายังLine สหกรณ์
ID Line : @pyocoop
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 3
จำนวนผู้เข้าชม:1922594

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com   E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com