ประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  วันที่ประกาศข่าว 30 ตุลาคม 2562
   
หัวข้อที่: 388
หัวข้อ : คำร้องขอรับเงินปันผล เฉลี่ยคืนและเงินสมนาคุณ 2562
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 8 ตุลาคม 2562
   
หัวข้อที่: 387
หัวข้อ : สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.)
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 8 ตุลาคม 2562
   
หัวข้อที่: 384
หัวข้อ : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาประธาน,กรรมการ,ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 8 ตุลาคม 2562
   
หัวข้อที่: 383
หัวข้อ : ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาประธาน,กรรมการ,ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 20 กันยายน 2562
   
หัวข้อที่: 381
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 20 กันยายน 2562
   
หัวข้อที่: 380
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 20 กันยายน 2562
   
หัวข้อที่: 379
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องการสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 4 กันยายน 2562
   
หัวข้อที่: 378
หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ แอพพลิเคชั่นบริการข้อมูลสมาชิกบนโทรศัพท์มือถือ
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 27 สิงหาคม 2562
   
หัวข้อที่: 377
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องจัดจ้างก่อสร้างลานจอดรถ
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 19 สิงหาคม 2562
   
หัวข้อที่: 373
หัวข้อ : ประกาศ รับสมัครคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา ประจำปี 2562
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 8 สิงหาคม 2562
   
หัวข้อที่: 372
หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์ โปรแกรมระบบบริการข้อมูลสมาชิกบนโทรศัพท์มือถือ
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 3 กรกฎาคม 2562
   
หัวข้อที่: 370
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องเงินฝากออมทรัพย์ทวีคูณ ประจำปี 2562
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 14 พฤษภาคม 2562
   
หัวข้อที่: 368
หัวข้อ : ประกาศ รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอ. เป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 14 พฤษภาคม 2562
   
หัวข้อที่: 367
หัวข้อ : ประกาศ รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ร่วมบุญ เป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 14 พฤษภาคม 2562
   
หัวข้อที่: 366
หัวข้อ : ประกาศ รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สอ. เป็นกรณีพิเศษ
รายละเอียดข่าวสาร :
 จำนวนข่าวสารทั้งหมด 254 หัวข้อ รวม : 17 หน้า :                [1][2][3] 4 [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16]  


 
นายชุมพล คำปา
ประธานกรรมการ
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
 
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 1.75
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.00
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.25
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 2.50
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 5.75
 
เลขบัญชีธนาคาร
ของสหกรณ์ฯ
ธ.กรุงไทย สาขาพะเยา
    512-6-00937-0
ธ.กรุงเทพ สาขาพะเยา
    295-301909-4
ธ.ออมสิน สาขาพะเยา
    0-2002437324-1
ธ.กสิกรไทย สาขาพะเยา
    209-1-03805-9
ธ.ธกส. สาขาพะเยา
    0-20051843800
***สมาชิกที่โอนเงินเข้ามา
เพื่อชำระเงินกู้เพิ่มเติมหรือ
เข้าฝากออมทรัพย์
ให้สมาชิกแจ้งรายการโอน
โทรศัพท์เบอร์ 054-431994
หรือส่งหลักฐานการโอน
พร้อมรายละเอียดการโอน
มายังLine สหกรณ์
ID Line : @pyocoop
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 5
จำนวนผู้เข้าชม:1922579

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com   E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com