ประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  วันที่ประกาศข่าว 14 เมษายน. 2563
   
หัวข้อที่: 407
หัวข้อ : ประกาศ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 14 เมษายน. 2563
   
หัวข้อที่: 406
หัวข้อ : ประกาศ ยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินประจำเดือน พ.ศ.2563
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 3 เมษายน. 2563
   
หัวข้อที่: 405
หัวข้อ : ประกาศว่าด้วยโครงการลดสะสมทุนเรือนหุ้น พ.ศ.2563
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 31 มีนาคม 2563
   
หัวข้อที่: 404
หัวข้อ : ประกาศว่าด้วยโครงการพักชำระหนี้ พ.ศ.2563
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 17 มีนาคม 2563
   
หัวข้อที่: 403
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องการปรับอัตราดอกเบี้ย พ.ศ.2563
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 25 กุมภาพันธ์ 2563
   
หัวข้อที่: 402
หัวข้อ : ประกาศ หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญระยะปานกลางแก่สมาชิก พ.ศ.2563
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 20 กุมภาพันธ์ 2563
   
หัวข้อที่: 401
หัวข้อ : ระเบียบว่าด้วยเงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2563
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 20 กุมภาพันธ์ 2563
   
หัวข้อที่: 400
หัวข้อ : ระเบียบว่าด้วยโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2563
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 18 กุมภาพันธ์ 2563
   
หัวข้อที่: 399
หัวข้อ : ประกาศ หลักเกณฑ์การแก้ไขปัญหาหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2563
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 18 กุมภาพันธ์ 2563
   
หัวข้อที่: 398
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2563
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 18 กุมภาพันธ์ 2563
   
หัวข้อที่: 397
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ พ.ศ.2563
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 18 กุมภาพันธ์ 2563
   
หัวข้อที่: 396
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญระยะยาวแก่สมาชิก พ.ศ.2563
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 18 กุมภาพันธ์ 2563
   
หัวข้อที่: 395
หัวข้อ : ประกาศ หลักเกณฑ์การให้กู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2563
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 22 พฤศจิกายน 2562
   
หัวข้อที่: 391
หัวข้อ : ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาประธาน,กรรมการ,ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 13 พฤศจิกายน 2562
   
หัวข้อที่: 389
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องการงดจ่ายเงินกู้
รายละเอียดข่าวสาร :
 จำนวนข่าวสารทั้งหมด 254 หัวข้อ รวม : 17 หน้า :                [1][2] 3 [4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16]  


 
นายชุมพล คำปา
ประธานกรรมการ
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
 
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 1.75
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.00
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.25
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 2.50
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 5.75
 
เลขบัญชีธนาคาร
ของสหกรณ์ฯ
ธ.กรุงไทย สาขาพะเยา
    512-6-00937-0
ธ.กรุงเทพ สาขาพะเยา
    295-301909-4
ธ.ออมสิน สาขาพะเยา
    0-2002437324-1
ธ.กสิกรไทย สาขาพะเยา
    209-1-03805-9
ธ.ธกส. สาขาพะเยา
    0-20051843800
***สมาชิกที่โอนเงินเข้ามา
เพื่อชำระเงินกู้เพิ่มเติมหรือ
เข้าฝากออมทรัพย์
ให้สมาชิกแจ้งรายการโอน
โทรศัพท์เบอร์ 054-431994
หรือส่งหลักฐานการโอน
พร้อมรายละเอียดการโอน
มายังLine สหกรณ์
ID Line : @pyocoop
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 2
จำนวนผู้เข้าชม:1922565

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com   E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com