ประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  วันที่ประกาศข่าว 20 พฤศจิกายน 2557
   
หัวข้อที่: 229
หัวข้อ : ประกาศรายชือผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 10 พฤศจิกายน 2557
   
หัวข้อที่: 228
หัวข้อ : การกำหนดสรรหากรรมการ , ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2558
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 24 ตุลาคม 2557
   
หัวข้อที่: 225
หัวข้อ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 16 ตุลาคม 2557
   
หัวข้อที่: 224
หัวข้อ : วารสารประจำเดือน กันยายน - ตุลาคม 2557
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 24 ตุลาคม 2557
   
หัวข้อที่: 223
หัวข้อ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับการสรรหากรรมการดำเนินการ
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 16 ตุลาคม 2557
   
หัวข้อที่: 222
หัวข้อ : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัครรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 16 ตุลาคม 2557
   
หัวข้อที่: 221
หัวข้อ : ประกาศ ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 1 ตุลาคม 2557
   
หัวข้อที่: 220
หัวข้อ : แบบฟอร์มรายชื่อผู้สมัครประกันอุบัติเหตุ 2558
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 3 ตุลาคม 2557
   
หัวข้อที่: 219
หัวข้อ : ประกาศ การสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.ครูพะเยาจำกัด ประจำปี 2558
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 20 สิงหาคม 2557
   
หัวข้อที่: 218
หัวข้อ : การพิจารณาการส่ง งวดคืนชำระเงินกู้
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 20 สิงหาคม 2557
   
หัวข้อที่: 217
หัวข้อ : ดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด ที่สมาชิกควรทราบ
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 22 กรกฎาคม 2557
   
หัวข้อที่: 215
หัวข้อ : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการออมทรัพย์ความดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จประเทพรัตนราชสุดา
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 10 กรกฎาคม 2557
   
หัวข้อที่: 214
หัวข้อ : ขอเชิญเข้าร่วมโครงการออมทรัพย์ความดี
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 30 มิถุนายน 2557
   
หัวข้อที่: 211
หัวข้อ : ขยายระยะเวลาการรับสมัคร โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ต้นแบบในสถานศึกษา
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 30 พฤษภาคม 2557
   
หัวข้อที่: 210
หัวข้อ : การขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาบุตรสมาชิกประเภทสามัญ ประจำปี พ.ศ.2557
รายละเอียดข่าวสาร :
 จำนวนข่าวสารทั้งหมด 254 หัวข้อ รวม : 17 หน้า :                [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12] 13 [14][15][16]  


 
นายชุมพล คำปา
ประธานกรรมการ
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
 
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 1.75
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.00
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.25
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 2.50
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 5.75
 
เลขบัญชีธนาคาร
ของสหกรณ์ฯ
ธ.กรุงไทย สาขาพะเยา
    512-6-00937-0
ธ.กรุงเทพ สาขาพะเยา
    295-301909-4
ธ.ออมสิน สาขาพะเยา
    0-2002437324-1
ธ.กสิกรไทย สาขาพะเยา
    209-1-03805-9
ธ.ธกส. สาขาพะเยา
    0-20051843800
***สมาชิกที่โอนเงินเข้ามา
เพื่อชำระเงินกู้เพิ่มเติมหรือ
เข้าฝากออมทรัพย์
ให้สมาชิกแจ้งรายการโอน
โทรศัพท์เบอร์ 054-431994
หรือส่งหลักฐานการโอน
พร้อมรายละเอียดการโอน
มายังLine สหกรณ์
ID Line : @pyocoop
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 4
จำนวนผู้เข้าชม:1922592

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com   E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com