ประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  วันที่ประกาศข่าว 30 พฤศจิกายน 2565
   
หัวข้อที่: 493
หัวข้อ : สส.สท.สมาคมสูงวัย ใส่ใจวัยเกษียณ รับสมัคร 1-30 ธันวาคม 2565
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 22 พฤศจิกายน 2565
   
หัวข้อที่: 492
หัวข้อ : ประกาศ ยกเลิกโครงการสวัสดิการเยียวยาโควิด -19
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 14 พฤศจิกายน 2565
   
หัวข้อที่: 491
หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 17 พฤศจิกายน 2565
   
หัวข้อที่: 490
หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 9 พฤศจิกายน 2565
   
หัวข้อที่: 489
หัวข้อ : (อัพเดต)ใบสมัครสมาชิก สส.สท. ประเภทสามัญ
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 9 พฤศจิกายน 2565
   
หัวข้อที่: 488
หัวข้อ : (อัพเดต)ใบสมัครสมาชิก สส.สท. ประเภทสมทบ
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 7 พฤศจิกายน 2565
   
หัวข้อที่: 487
หัวข้อ : ประกาศ เชิญชวนสมาชิกไปใช้สิทธิวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 4 พฤศจิกายน 2565
   
หัวข้อที่: 486
หัวข้อ : ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 4 พฤศจิกายน 2565
   
หัวข้อที่: 485
หัวข้อ : ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 3 พฤศจิกายน 2565
   
หัวข้อที่: 484
หัวข้อ : ประกาศเชิญชวนสมาชิกที่ได้ลงทะเบียนสรรหาล่วงหน้าอย่าลืมไปใช้สิทธิ
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 1 พฤศจิกายน 2565
   
หัวข้อที่: 483
หัวข้อ : ประกาศ แบบฟอร์มสมัครประกันอุบัติเหตุ บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 1 พฤศจิกายน 2565
   
หัวข้อที่: 482
หัวข้อ : ประกาศ รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 1 พฤศจิกายน 2565
   
หัวข้อที่: 481
หัวข้อ : ประกาศเรื่อง การงดจ่ายเงินกู้
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 28 ตุลาคม 2565
   
หัวข้อที่: 480
หัวข้อ : ประกาศ ระเบียบว่าด้วยการให้กู้เบิกเกินบัญชีเพื่อการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2565 (ฉบับแก้ไข)
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 28 ตุลาคม 2565
   
หัวข้อที่: 479
หัวข้อ : ประกาศ การคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2566
รายละเอียดข่าวสาร :
 จำนวนข่าวสารทั้งหมด 306 หัวข้อ รวม : 21 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20]  


 
นายชุมพล คำปา
ประธานกรรมการ
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
 
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 1.75
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.00
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.25
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 2.50
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 5.75
 
เลขบัญชีธนาคาร
ของสหกรณ์ฯ
ธ.กรุงไทย สาขาพะเยา
    512-6-00937-0
ธ.กรุงเทพ สาขาพะเยา
    295-301909-4
ธ.ออมสิน สาขาพะเยา
    0-2002437324-1
ธ.กสิกรไทย สาขาพะเยา
    209-1-03805-9
ธ.ธกส. สาขาพะเยา
    0-20051843800
***สมาชิกที่โอนเงินเข้ามา
เพื่อชำระเงินกู้เพิ่มเติมหรือ
เข้าฝากออมทรัพย์
ให้สมาชิกแจ้งรายการโอน
โทรศัพท์เบอร์ 054-431994
หรือส่งหลักฐานการโอน
พร้อมรายละเอียดการโอน
มายังLine สหกรณ์
ID Line : @pyocoop
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 3
จำนวนผู้เข้าชม:2290448

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com   E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com