ประกาศ - ข่าวประชาสัมพันธ์
 
  วันที่ประกาศข่าว 18 พฤศจิกายน 2563
   
หัวข้อที่: 429
หัวข้อ : คู่มือเข้าเช็คข้อมูลสมาชิกภาพ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.)
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 17 พฤศจิกายน 2563
   
หัวข้อที่: 428
หัวข้อ : ประกาศ การงดจ่ายเงินกู้ประจำปี 2563
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 16 พฤศจิกายน 2563
   
หัวข้อที่: 427
หัวข้อ : ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 16 พฤศจิกายน 2563
   
หัวข้อที่: 426
หัวข้อ : ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 9 ตุลาคม 2563
   
หัวข้อที่: 424
หัวข้อ : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 9 ตุลาคม 2563
   
หัวข้อที่: 423
หัวข้อ : ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 8 ตุลาคม 2563
   
หัวข้อที่: 422
หัวข้อ : ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 8 ตุลาคม 2563
   
หัวข้อที่: 421
หัวข้อ : ประกาศ รายชื่อผู้สมัครรับการสรรหากรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 23 กันยายน 2563
   
หัวข้อที่: 420
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ หน่วย อ.เมือง 1 และหน่วย อ.เมือง 2 ประจำปี 2564
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 22 กันยายน 2563
   
หัวข้อที่: 419
หัวข้อ : ประกาศ การคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2564
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 22 กันยายน 2563
   
หัวข้อที่: 418
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 22 กันยายน 2563
   
หัวข้อที่: 417
หัวข้อ : ประกาศ เรื่องการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 31 สิงหาคม 2563
   
หัวข้อที่: 416
หัวข้อ : ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.)
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 20 สิงหาคม 2563
   
หัวข้อที่: 415
หัวข้อ : ประกาศ รับสมัครคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในสถานศึกษา ประจำปี 2563
รายละเอียดข่าวสาร :
 

 
  วันที่ประกาศข่าว 29 กรกฎาคม 2563
   
หัวข้อที่: 414
หัวข้อ : รับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.)
รายละเอียดข่าวสาร :
 จำนวนข่าวสารทั้งหมด 245 หัวข้อ รวม : 17 หน้า : 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16]  


 
นายชุมพล คำปา
ประธานกรรมการ
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
 
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 1.75
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.00
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.25
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 2.50
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 5.75
 
เลขบัญชีธนาคาร
ของสหกรณ์ฯ
ธ.กรุงไทย สาขาพะเยา
    512-6-00937-0
ธ.กรุงเทพ สาขาพะเยา
    295-301909-4
ธ.ออมสิน สาขาพะเยา
    0-2002437324-1
ธ.กสิกรไทย สาขาพะเยา
    209-1-03805-9
ธ.ธนชาต สาขาพะเยา
    341-3-01777-5 ,
    341-2-19910-0
ธ.ธกส. สาขาพะเยา
    0-20051843800
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 1
จำนวนผู้เข้าชม:1698736

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com   E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com