กรรมการอำนวยการ
 
นายชุมพล คำปา
ประธานคณะกรรมการ
 
นายถวัลย์ จางวิริยะ
รองประธาน
 
นายทวี นามอินทร์
รองประธาน
 
นายวันชัย กันทะวงศ์
กรรมการและเหรัญญิก
 
นายเวชชัยยันต์ ป้อมบ้านต้า
กรรมการและเลขานุการ
 
   
     กรรมการเงินกู้
 
นายวิโรจน์ เสาหิน
ประธานกรรมการ
 
นายสมควร หงส์ทอง
กรรมการ
 
นายจุน บัติปัน
กรรมการ
 
นายลักษณ์ ทิศสุขใส
กรรมการ
 
นายถนอม นาแพร่
กรรมการและเลขานุการ
 
   
     กรรมการศึกษา ประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ
 
นายสวินทร ดอนมูล
ประธานกรรมการ
 
นายมงคล แสนหอม
กรรมการ
 
นายจวน มั่งมูล
กรรมการ
 
นายธงชัย กัลยา
กรรมการ
 
นายดำรง สัมฤทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
 
 
นายชุมพล คำปา
ประธานกรรมการ
 

เข้าสู่ระบบสหกรณ์ออนไลน์
 
 
 
อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากออมทรัพย์  
   น้อยกว่า 1 แสนบาท 1.75
   1 แสน - 1 ล้านบาท 2.00
   1 ล้านบาท ขึ้นไป 2.25
เงินฝากประจำ  
   ฝากประจำ (เสียภาษี) 2.50
เงินกู้  
   เงินกู้ทุกประเภท 5.75
 
เลขบัญชีธนาคาร
ของสหกรณ์ฯ
ธ.กรุงไทย สาขาพะเยา
    512-6-00937-0
ธ.กรุงเทพ สาขาพะเยา
    295-301909-4
ธ.ออมสิน สาขาพะเยา
    0-2002437324-1
ธ.กสิกรไทย สาขาพะเยา
    209-1-03805-9
ธ.ธกส. สาขาพะเยา
    0-20051843800
***สมาชิกที่โอนเงินเข้ามา
เพื่อชำระเงินกู้เพิ่มเติมหรือ
เข้าฝากออมทรัพย์
ให้สมาชิกแจ้งรายการโอน
โทรศัพท์เบอร์ 054-431994
หรือส่งหลักฐานการโอน
พร้อมรายละเอียดการโอน
มายังLine สหกรณ์
ID Line : @pyocoop
 

จำนวนผู้ออนไลน์ : 2
จำนวนผู้เข้าชม:1982734

เริ่มนับวันที่ 1มิ.ย.2552
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด   Phayao Teacher Saving Cooperative Limited
เลขที่ 672 ถนนเชียงราย - นครสวรรค์ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000   โทรศัพท์ 054-431994 , 054-410185   โทรสาร 054-481501
Web site : www.phayaotcl.com   E-mail : phayaotcl@hotmail.co.th , phayaotcl@gmail.com